Celoslovenská výtvarná súťaž "Rodina bez cigariet"

Občianské združenie organizuje od 1.10.2018 do 20.11.2018 7. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet" s finančnou pomocou Ministerstva zdravotnictva SR, ktorá je určená pre základné a základné umelecké školy. Cieľom tejto súťaže je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a poukázať na závažný spoločenský problem užívania návykových látok.