Búranie Espressa na Podhradovej

Bývalé Espresso na ulici Cesta pod Hradovou, ktoré slúžilo pre obyvateľov Podhradovej od roku 1963, bolo posledné roky v zlom technickom stave. Z toho dôvodu vlastník naplánoval zbúranie objektu, ktoré práve prebieha. Stavebný úrad vydal rozhodnutie dňa 14.10.2019 o umiestnení stavby so siedmimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, 35 bytmi a nebytovým priestorom pre prevádzku lekárne. V podzemí má pribudnúť 15 parkovacích miest a ďalších 41 v okolí objektu.