Bowlingový turnaj seniori – poslanci - zamestnanci

V piatok, 5.2.2016, sa konal na pozvanie poslancov našej MČ bowlingový turnaj. Hovorí jeden z iniciátorov akcie J. Filipko: „Chceli sme týmto opätovať minuloročné pozvanie od členov bowlingového krúžku z Denného centra mestskej časti. Teší nás, že pozvanie prijali aj niektorí zamestnanci úradu a bývalí kolegovia poslanci.Sme veľmi radi, že na túto akciu sa nepreniesla niekedy až nepríjemná napätá atmosféra z rokovaní zastupiteľstva a že toto podujatie bolo hlavne o súťažení, zábave a príjemnom posedení.“  Ukázalo sa, že bez pravidelného tréningu to nejde. Členovia bowlingového krúžku dosiahli ďaleko lepšie bodové hodnoty, ako poslanci, ktorí netrénovali. Výsledky hovoria za všetko, tak ako aj slová p. Filipka: „Môže nás iba tešiť, že mestská časť vytvára podmienky prostredníctvom Denného centra aj na tieto aktivity.“  Víťazom  s počtom bodov 121 sa stal senior František Hlaváček, druhá bola seniorka Anastázia Szczureková so 113 bodmi. Tretie miesta boli dve, senior Štefan Taubera zamestanec MÚ Ladislav Török zhodne získali  po 111 bodov.  Zo zamestancov MÚ sa akcie  ďalej zúčastnili Andrea Bočkorášová, Slávka Vacová, Lucia  Rácová a už spomínaný Ladislav Török. Pán starosta sa akcie bohužiaľ nemohol zúčastniť, hoci sa do poslednej chvíle snažil prísť, napokon sa musel ospravedlniť. Z  poslaneckých radov najviac, t.j. 91 bodov dosiahol Peter Blišťan, čo však stačilo  len na desiate miesto. Do tretice opäť vyjadrenie p. Filipka: „Aj to je dôvodom, aby sme sa pokúsili v budúcnosti revanšovať a možno z podujatia vytvorili tradíciu....“ Poslancom  za pozvanie ďakujeme a iste sa stretneme na nejakom ďalšom športovom podujatí. V Dennom centre sa aktivít deje požehnane, priestor ukázať, čo v ňom je, má každý.