Bezplatný výcvikový kurz

Mestská časť Košice - Sever a agentúra HAF - HAF pre občanov pripravili bezplatný výcvikový kurz a to každý utorok od 27. augusta 2019  do 29. októbra 2019 v čase od 17:00hod. vo všetkých našich výbehoch ( viď. foto). Výcvik bude zameraný na odstraňovanie výchovných problémov a tiež na základy poslušnosti vašich miláčikov. Tešíme sa na Vašu účasť.