Anketový lístok - Rezidentské parkovanie v MČ Košice - Sever

V týchto dňoch sa občanom v MČ Košice – Sever distribuuje do poštových schránok občasník Severák, ktorého súčasťou je aj Anketový lístok – Rezidentské parkovanie v MČ Košice – Sever, ktorý je možné vyplniť do 31.10.2020.  

Súčasne je od dnešného dňa dostupný aj na adrese: https://www.survio.com/survey/d/M1E9G8Y1R2Z2M5H8O .