Anketári budú zisťovať ekonomickú situáciu v domácnostiach

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností je projektom koordinovaným Európskou centrálnou bankou a realizuje sa vo všetkých krajinách eurozóny. Na Slovensku je organizátorom zisťovania Národná banka Slovenska a Štatistický úrad SR. Cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február a marec 2014 aj v Mestskej časti Košice – Sever. Vybrané domácnosti navštívia pracovníci ŠÚ SR poverení funkciou opytovateľa, ktorý sú povinní preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS  a predsedníčkou ŠÚ SR.

Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru a ako podklady pre rôzne štúdie. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.