Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

                                                                                   

Veľmi nás teší záujem o našu anketu ohľadne výberu pre psov v Parku duklianskych obetí.

Celkom sme obdŕžali 517 odpovedí, z toho 246 odpovedí bolo online vyplnenie anketového formulára, 177 anketových lístkov bolo doručených do kvetinárstva, 60 do predajne potravín, 29 na miestny úrad a 5 odpovedí sme obdŕžali mailom.

Určite sme nečakali takýto veľký záujem, preto nám vyhodnotenie ankety určite zaberie niekoľko najbližších dní.

Téma výbehov pre psov bola, je a aj zostane do budúcna živnou pôdou pre rôzne názory, podnety a návrhy, ktorým sme samozrejme pripravení naslúchať.

Ešte raz všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor, ĎAKUJEME.