Anketa - Budova bývalých jaslí

Včera sme spustili anketový lístok ohľadom možnosti využitia budovy bývalých detskýcj jaslí. Teší nás, že využívate možnosť vyjadriť sa.
Možnosť vyplniť anketový lístok máte do 10.02.2020, a to:

  • Dňa 03.02.2020 od 16:00 do 18:00 hod. na Poslaneckom dni na Podhradovej pri konečnej autobusovej linke č. 16 na Gerlachovskej ulici
  • Mailom na adresu: dotaznik@kosicesever.sk
  • Online: https://www.survio.com/survey/d/H1G3D1H9V0S9T9A1R
  • Osobne alebo poštou na Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice , 040 01,
    Kancelária prvého kontaktu
  • Osobne vyplniť v Kostole sv. Ondreja alebo v Potravinách Klas na Podhradovej 

Ďakujeme za každý vyplnený lístok.