Ako sa nestať obeťou trestných činov

Seniori sú často ľahkým  terčom,  obeťou rôznych podvodníkov a zlodejov, zvlášť v tomto predvianočnom období.  Preto sme pre nich v spolupráci s Odborom prevencie kriminality Kancelárie Ministerstva vnútra SR zorganizovali dňa 16.12.2019 v priestoroch KSC prednášku a besedu na tému „Ako sa nestať obeťou trestných činov“, ktorú zaujímavou a pútavou formou predniesla JUDr. Katarína Frimerová.   Súčasťou prednášky boli krátke inštruktážne filmy. Po prednáške nasledovali otázky seniorov a individuálne konzultácie, na ktoré prednášajúca trpezlivo odpovedala.  Po konzultáciách  sme rozdali plagátiky, súčasťou ktorých sú základné informácie, čo robiť v prípade potreby a špeciálna seniorlinka, ktorá bola zriadená na pomoc práve v takýchto situáciách.  Celkom na záver poďakovala JUDr. Kataríne Frimerovej za výbornú prednášku  manažérka KSC Mgr. Andrea Bočkorášová.  Nám ostáva len veriť, že prednáška našim seniorom pomohla v predstihu, aby sa do podobných  nepríjemností ani nedostali.