Aj Sever chce mať svoj výmenník

Včera sa v Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) uskutočnilo úvodné stretnutie s iniciatívou Poď na dvor AKTÍVNA KOMUNITA za prítomnosti námestníka primátora Marcela Gibodu, starostu MČ Košice-Sever a predsedníčky Kultúrnej komisie Márie Sadovskej, aby sme spolu diskutovali o možnostiach využitia priestorov bývalej zauhľovne a výmenníkovej stanice tepla na ulici Obrancov mieru. Vhodnými nápadmi a participáciou obyvateľov priľahlých ulíc môžeme zlepšiť kvalitu bývania a poskytovaných kultúrno-spoločenských aktivít v tejto lokalite. Preto v týchto stretnutiach chceme pokračovať a v blízkej budúcnosti rozšíriť aj činnosť KSC o ďalšie aktivity.