Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
46/2015 20.10.2015 TEHO Košice s.r.o. Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
44/2022 03.11.2022 Spojená škola Odborárska 2 Dodatok č.1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
44/2014 09.10.2014 PB Capital, a.s. Dodatok č.8/2014
43/2020 08.10.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020
43/2019 25.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č.1 k poistnej zmluve
42/2018 24.09.2018 Mesto Košice Dodatok č. 5 k zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku do správy
41/2020 22.09.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020
41/2018 15.08.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
41/2012 31.08.2012 Attila Boldi Dodatok č. 1 / 2012 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 41 / 2011 zo dňa 31.8.2011
40/2021 30.06.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
40/2020 13.08.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dodatok č.1 k dohode o urovnaní
4/2023 16.01.2023 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 rámcovej zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb
4/2011 01.03.2011 PROSPEREX s.r.o. 274.52€ Dodatok č. 4/2011
39/2021 24.06.2021 Mesto Košice Dodatok č.8 k zmluve o zverení majetku mesta do správy
39/2015 08.10.2015 Marián Hominda – A.V.S. Dodatok k Zmluve č. 5/2011
38/2021 23.06.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania
38/2014 18.07.2014 Inžinierske stavby, a.s. 20445.73€ Dodatok č.1 k zmluve č. 38/2014
38/2012 30.07.2012 Realita s.r.o. 670.00€ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.6.2012
37/2022 22.09.2022 Slovak Telecom, a.s. Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb
37/2018 22.06.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Dodatok č 1. k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie
36/2022 31.08.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
36/2019 25.03.2019 Antik Telekom s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve č.12/2015 o pripojení a užívaní dvoch párov žíl nenasvieteného optického vlákna
36/2018 19.06.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
36/2016 28.06.2016 SoftComProg Zmeny a doplny - Zmluvy o službách vo výpočtovej technike

Stránky