Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04
28/2017 01.06.2017 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
27/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy
89/2019 05.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526
3/2014 28.02.2014 VERBENA KOŠICE s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretú s VERBENOU Košice s.r.o. dňa 27.2.2014
66/2020 31.12.2020 ARTON s.r.o. Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 26/2004
18/2015 30.04.2015 PB Capital, a.s., PROSPEREX s.r.o. Dodatok č. 9/2015 k Zmluve č. 20/2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov v objekte OC Merkúr
20/2022 13.05.2022 STRABAG s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2022
32/2016 23.06.2016 Tepelné hospodárstvo a.s. Dodatok č.1 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TÚV
4910431 19.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5448212
55/2017 13.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001339
19/2012 10.04.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
41/2018 15.08.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
66/2012 31.12.2012 Mesto Košice Dodatok c 3 k Zmluve c 2262005 o zvereni nehnutelneho majetku mesta do spravy zo dna 20042005
15/2020 28.02.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 30/2019
60/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb a o pripojení virtuálnej ústredne
3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
24/2015 10.07.2015 Allianz Slovenská poisťovňa Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
16/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2000/00370/SMN/32
36/2016 28.06.2016 SoftComProg Zmeny a doplny - Zmluvy o službách vo výpočtovej technike
5214009 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A0022980
50/2017 15.08.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
42/2018 24.09.2018 Mesto Košice Dodatok č. 5 k zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku do správy
13/2013 07.02.2013 BAZZART občianske združenie Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
19/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 42/2019

Stránky