Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
19/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 42/2019
19/2022 03.05.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
2/2018 02.02.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve č. A6885923 o poskytovaní verejných služieb
2/2022 27.01.2022 StavStar s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 52/2021
2/2023 12.01.2023 VET BAR CATERING, s.r.o. Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
20/2014 30.04.2014 PB Capital,a.s. Dodatok č.7/2014
20/2022 13.05.2022 STRABAG s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2022
20112306 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Osobitná dohoda Orange
21/2021 19.03.2021 Štatistický úrad Lamačská cesta 3/C 840 05 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
22/2020 03.04.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Dodatok č. 3 k Zmluve č. 30-000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
22/2022 11.05.2022 TEHO s.r.o. Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a TUV
23/2012 06.02.2013 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C
24/2013 07.03.2013 Attila Boldi 112.00€ Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2013
24/2015 10.07.2015 Allianz Slovenská poisťovňa Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
25/2015 31.07.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
25/2016 29.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
25/2020 05.06.2020 ENVI – TRADE spol. s r. o Dodatok č. 2 k zmluve na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
25/2021 22.04.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke so Severom
26/2012 13.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Dodatok číslo 2 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20.04.2005
26/2013 20.03.2013 Súkromná základná umelecká škola - Gabriel Rovňák Dodatok č. 3/2013 k Zmluve č. 28/2008 o prenájme nebytových priestorov
26/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
27/2017 01.06.2017 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
27/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy
27/2022 29.06.2022 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov

Stránky