Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť vzostupne Predmet
3/2012 12.02.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
36/2018 19.06.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
80/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
84/2013 22.11.2013 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha Č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Č. 5100000345C/2013
55/2020 05.11.2020 Technická univerzita v Košiciach Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 51/2020
71/2014 15.12.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO zmluva č. 71/2014
14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526
25/2016 29.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
18/2010 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Dodatok č. 1 a 2 k zmluve 700 0770 o zabezspečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
3/2023 16.01.2023 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 rámcovej zmluvy o zabezpečení spoločného stravovania
48/2017 30.05.2017 KOSIT EAST s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
7/2012 12.03.2012 Prenajímateľ Mestská časť Košice - Sever, nájomca: Benjamín Kostsánszky Dodatok číslo 5/2012 k Zmluve č. 40/2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002
37/2018 22.06.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Dodatok č 1. k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie
81/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
56/2020 05.11.2020 Technická univerzita v Košiciach Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 52/2020
75/2014 19.12.2014 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
19/2022 03.05.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
28/2016 02.05.2016 Správa mestskej zelene Košice Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska MČ KE- Sever
4/2023 16.01.2023 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 rámcovej zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb
27/2017 01.06.2017 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
26/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
85/2019 15.10.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526
107/2013 03.01.2014 KOSIT a.s. DODATOK č. 1 ku Zmluve o dielo č. 354/2013
57/2020 06.11.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 44/2020
1/2015 14.01.2015 KOSIT a.s. Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo

Stránky