Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
26/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
85/2019 15.10.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526
107/2013 03.01.2014 KOSIT a.s. DODATOK č. 1 ku Zmluve o dielo č. 354/2013
63/2020 09.12.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania
evid. č. 15/2015 09.04.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dodatok č. 1 k dohode číslo 85 / § 52a / 2015 / ŠR zo dňa 24.02.2015
22/2022 11.05.2022 TEHO s.r.o. Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a TUV
29/2016 04.05.2016 ALIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok č.5 k poistnej zmluve č. 411007561
01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04
28/2017 01.06.2017 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
27/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy
87/2019 24.10.2019 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
110/2013 01.03.2014 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
66/2020 31.12.2020 ARTON s.r.o. Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 26/2004
18/2015 30.04.2015 PB Capital, a.s., PROSPEREX s.r.o. Dodatok č. 9/2015 k Zmluve č. 20/2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov v objekte OC Merkúr
20/2022 13.05.2022 STRABAG s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2022
32/2016 23.06.2016 Tepelné hospodárstvo a.s. Dodatok č.1 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TÚV
4910431 19.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5448212
55/2017 13.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001339
19/2012 10.04.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
41/2018 15.08.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
66/2012 31.12.2012 Mesto Košice Dodatok c 3 k Zmluve c 2262005 o zvereni nehnutelneho majetku mesta do spravy zo dna 20042005
89/2019 05.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526
3/2014 28.02.2014 VERBENA KOŠICE s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretú s VERBENOU Košice s.r.o. dňa 27.2.2014
3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
24/2015 10.07.2015 Allianz Slovenská poisťovňa Dodatok č. 3 k poistnej zmluve

Stránky