Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
10/2017 15.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
7/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
59/2020 20.11.2020 Drevoplast, s.r.o. Zmluva o dielo
411007561 10.02.2011 Allianz 1095.75€ Poistna zmluva - poistenie majetku
25/2012 29.05.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním
23/2014 30.05.2014 ZŠ Tomášiková 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252182014
39/2016 15.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o zaplatení Zvyšnej časti Kúpnej ceny za mobilné zariadenie
30/2018 31.05.2018 Ing. Erik Haľko Darovacia zmluva
13/2020 21.02.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2020
201116 20.06.2011 Bontonfilm a.s. Zmluva o prenájme DVD na Vrejné premietanie
88/2013 22.11.2013 ZŠ Hroncova 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 02/2013/227
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
87/2017 29.11.2017 Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary Zmluva o krátkodobom nájme
84/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
10/2022 31.03.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o. 6600.00€ Zmluva o prenájme
63/2013 02.09.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 63/2013
31/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Gerlachovská 12-22
49/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001285
45/2019 09.05.2019 SME RODINA, Boris Kollár Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/2021 30.04.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
GRUNT-228/2004/PMPO 10.02.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. Zmluva o spolupráci
51/2011 30.01.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
64/2014 13.11.2014 Základná škola Hroncová 23, Košice Zmluva č. 64/2014
15/2017 31.03.2017 Letecká vojenská nemocnica, a.s. Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Stránky