Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
35/2021 28.05.2021 KAPA-PRESS s.r.o. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2011
67/2014 13.11.2014 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva č. 67/2014
105/2019 17.12.2019 Antik Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna ( dark fiber) kamerový systém
11/2019 01.03.2019 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
42/2016 03.08.2016 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske zrduženie Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka
53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
11/2015 19.03.2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Zmluva o spolupráci
17/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
84/2017 04.12.2017 Cubs, s.r.o. Zmluva o dielo
65/2016 07.12.2016 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
24/2022 13.05.2022 Ing. Peter Luczy Darovacia zmluva – defibrilátor
34/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
42/2020 08.10.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Rámcová dohoda
57/2013 31.07.2013 Bontonfilm a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná zmluva k ich užívaniu
48/2019 17.05.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 04/2019/227
12/2013 11.02.2013 Global Education Centre s.r.o. DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY
13/2018 05.04.2018 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
20/2017 13.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
64/2020 10.12.2020 Slovenská republika- Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
64/2019 21.06.2019 Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky