Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
2011-02-24 03.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. 1100.00€ Zmluva o dielo
66/2013 03.09.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 66/2013
41/2015 01.10.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice – Sever
61/2017 27.07.2017 prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. Darovacia zmluva
53/2019 23.05.2019 Ing. Viliam Beňo, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
45/2021 21.10.2021 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo
2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
27/2013 28.03.2013 Eva Imrová 115459.00€ Zmluva o poskytovaní stravovania č. 27 / 2013
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
32/2017 28.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
18/2019 12.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 02/2019/227
67/2020 12.01.2021 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
90869807 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 288.52€ Havarijne poistenie
37/2012 25.06.2012 Realita s.r.o. 2340.00€ Zmluva o dielo č. 37/2012
33/2014 26.06.2014 SPOLUPÚTNIK o.z. 100.00€ Zmluva č.33 / 2014
50/2016 04.10.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
44/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
27/2020 15.06.2020 Adc team, s.r.o., Staničné námestie 2073/12, 08221, Veľký Šariš Zmluva o dielo
36/2011 27.06.2011 BONTONFILM a.s. ZMLUV A O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE
6/2014 10.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 6/2014
13/2016 03.03.2016 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
3/2018 02.02.2018 iMprove GROUP, s.r.o., Mlynárska 16, Košice Zmluva o poskytovaní služieb
97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
31/2022 29.07.2022 Lucia Takácsová Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
5/2011 07.03.2011 Marián Homida A.V.S. 3391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov

Stránky