Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
17/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
17/2021 26.02.2021 SPRAVIS s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov v roku 2021
17/2022 22.04.2022 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia Severská jazda zručnosti
17A/2010 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 999.60€ Zmluva o dielo
18/2008 10.02.2011 QALT s.r.o. Zmluva o spolupráci
18/2012 04.04.2012 Ing. Matilda Duditšová, Polárna 8, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 07/2011
18/2014 25.04.2014 SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme 18/2014
18/2016 10.03.2016 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby
18/2017 04.05.2017 Mesto Košice Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
18/2018 22.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o krátkodobom nájme
18/2019 12.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 02/2019/227
18/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 RÁMCOVÁ ZMLUVA o poskytovaní stravovacích služieb
18/2021 26.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
19/2015 30.04.2015 STRAVOSERVIS s.r.o Zmluva o poskytovaní a donáške hlavného teplého jedla pre zamestancov Zariadenia opatrovateľskej služby - odstúpenie od zmluvy ku dňu 18.08.2017
19/2016 22.03.2016 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo
19/2017 15.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000931
19/2018 11.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená
2/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 936.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o. 400.00€ Nájomná zmluva
2/2013 07.01.2013 Attila Boldi 56.00€ Zmluva nájme nebytových priestorov č. 2/2013
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014
2/2015 16.01.2015 TEHO Košice s.r.o. Zmluva č. 2/2015
2/2016 21.01.2016 SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme - veľká zasadačka
2/2017 25.01.2017 iMprove Group, s.r.o. ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 2015006

Stránky