Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
72/2015 29.01.2016 Jarmila Grodná Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
72/2014 19.12.2014 Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice 200.00€ Zmluva č.72/2014
72/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 13013.54€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
71/2019 19.07.2019 Mesto Košice Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
71/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 19413.30€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
71/2001 10.02.2011 Jozef Doboš - DOBCAR 1660.00€ Zmluva o prenájme
7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
70/2014 10.12.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Košice Zmluva č. 70/2014
70/2013 24.09.2013 Centrum pre filantropiu, n.o. 330.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 70/2013
7/2022 03.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
7/2021 20.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
7/2020 22.01.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“
7/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
7/2018 14.02.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Zmluva o dielo č. 584/2018
7/2017 01.03.2017 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
7/2015 06.02.2015 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
7/2014 11.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 7/2014
690929 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 225.74€ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
69/2017 12.09.2017 Peter Blišťan Darovacia zmluva
69/2015 21.12.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Zmluva o refakturácii nákladov za odber elektrickej energie
69/2014 21.11.2014 Slovak TREND s.r.o.,Buzulucka 4, Košice, 04020 Zmluva č.69/2014

Stránky