Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
93/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda Čistiace potreby
63/2019 19.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Boženy Němcovej 35/4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
33/2018 01.06.2018 Ing. Štefán Kertes Darovacia zmluva
A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
40/2017 15.05.2017 Ing. Bartolomej Szabó Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
72/2015 29.01.2016 Jarmila Grodná Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
15/2021 26.02.2021 BYFOS, s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
46/2014 13.08.2014 Základná škola Hroncova 23, 04001 Košice Zmluva
88/2019 29.10.2019 VÚB BANKA, a.s. Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
52/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001340
21/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Dohoda o zrušní zmluvy č. 28/2013
36/2021 04.06.2021 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo - číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/006
66/2014 13.11.2014 Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Zmluva č.66/2014
3/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
12/2019 01.03.2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
43/2016 03.08.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o. Nájomná zmluva
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
18/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 RÁMCOVÁ ZMLUVA o poskytovaní stravovacích služieb
31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Kúpna zmluva
84/2017 04.12.2017 Cubs, s.r.o. Zmluva o dielo
65/2016 07.12.2016 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia

Stránky