Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
51/2022 12.12.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Kúpna zmluva
17/2011 05.05.2011 Ing. Radmila Drevanová 420.00€ Nájomná zmluva Drevaňová 172011
101/2013 10.12.2013 Inžinierske stavby, a. s. 26890.54€ Zmluva o dielo 101/2013
63/2015 05.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
78/2017 31.10.2017 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
72/2019 31.07.2019 Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V
8/2022 15.03.2022 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o. 23587.00€ Zmluva o dielo
62/2013 07.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 62/2013
20/2015 29.05.2015 Ing. Matilda Duditšová, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
22/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000819
34/2019 09.04.2019 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená
20/2005 10.02.2011 MEOPTIS s.r.o. Zmluva o skladovaní odpadu
56/2012 27.11.2012 BAZZART občianske združenie Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
52/2014 14.10.2014 Mesto Košice Zmluva
2/2017 25.01.2017 iMprove Group, s.r.o. ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 2015006
62/2018 09.01.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
49/2020 29.10.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
16/2012 21.03.2012 MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o. (nájomca) 310.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012
15/2014 06.05.2014 Ing. Matilda Duditšová 1300.00€ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
31/2016 20.05.2016 Košakt, o.z. Darovacia zmluva Košakt
26/2014 30.05.2014 Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo Zmluva o dielo č. 27/13
27/2016 31.05.2016 Mestská časť Košice - Sever Kúpna zmluva č. 2016000875
22/2018 17.05.2018 Ing. Kosmas Bekiaris Darovacia zmluva

Stránky