Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
108/2013 03.02.2014 Marián Hominda – A.V.S. 1193.00€ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 zo dňa 1.3.2011 - č. 108/2013.
11/1992 10.02.2011 Marta Kotanová 11.95€ Nájomná zmluva
11/2011 05.05.2011 Helena Nevelošová 510.00€ Nájomná zmluva Nevelošová 112011
11/2012 06.03.2012 Základná škola, Hroncova 23, Košice 342.45€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 227 01 2012
11/2014 24.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.21€ Zmluva č. 11/2014 ZŠ Tomášikova
11/2015 19.03.2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Zmluva o spolupráci
11/2016 03.03.2016 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
11/2017 04.04.2017 ADOS Tereza, s.r.o Nájomná zmluva na pozemok pod garážou
11/2018 14.03.2018 Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, Mestská časť Košice - Západ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
11/2019 01.03.2019 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
11/2021 04.02.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
11/2022 23.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
12/1992 10.02.2011 Jozef Bodnár Nájomná zmluva
12/2007 10.02.2011 SLOVAKTUAL s.r.o. 4225.15€ Zmluva o dielo
12/2011 05.05.2011 ARASLI s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva ARASLI 122011
12/2012 07.03.2012 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 140.36€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 01/2012
12/2013 11.02.2013 Global Education Centre s.r.o. DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY
12/2014 25.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 12/2014
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
12/2016 03.03.2016 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 01/2016
12/2017 05.04.2017 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
12/2019 01.03.2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Stránky