Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 227 01 2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Základná škola, Hroncova 23, Košice
Cena: 
342.45€
Číslo dokladu: 
11/2012
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 227 01 2012, Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na účely zriadenia a prevádzkovania volebnej miestnosti pre Voľby do NR SR 2012.