Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 01/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Cena: 
140.36€
Číslo dokladu: 
12/2012
Zmluva č. 01/2012 o krátkodobom nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za účelom zriadenia volebných a okrskových miestností v čase konania Volieb do NR SR.