Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
56/2012 27.11.2012 BAZZART občianske združenie Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
36/2014 30.06.2014 Benjamín Kostsánszky Nájomná zmluva č. 36/2014
66/2016 19.12.2016 BL technics, s.r.o. Kúpna zmluva č.2112/2016
36/2011 27.06.2011 BONTONFILM a.s. ZMLUV A O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE
57/2013 31.07.2013 Bontonfilm a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná zmluva k ich užívaniu
201116 20.06.2011 Bontonfilm a.s. Zmluva o prenájme DVD na Vrejné premietanie
15/2021 26.02.2021 BYFOS, s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
137/NZ/NP/2010 10.02.2011 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 564.64€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
69/2015 21.12.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Zmluva o refakturácii nákladov za odber elektrickej energie
55/2022 29.12.2022 ČaSS spol. s r.o. Zmluva o dielo
1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o. Zmluva o dielo
4/2010 10.02.2011 CASSOVIAINFO Darovacia zmluva
49/2015 12.11.2015 Centrum pre filantropiu, n.o. 400.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 49/2015
70/2013 24.09.2013 Centrum pre filantropiu, n.o. 330.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 70/2013
24A/2012 23.05.2012 CI – servis a.s. O poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane majetku a osôb uzatvorená v zmysle §-u 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“
99/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. SZAKKAYHO“
101/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo„OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. ČÁRSKEHO“
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
39/98 10.02.2011 CompuGraph spol. s.r.o. 11088.00€ Zmluva o námje nebytových priestorov
44/2020 29.10.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Zmluva o výpožičke
61/2012 09.12.2012 Continental film s.r.o. zmluva o požičiavanní DVD nosičov pre verejné premietanie
85/2017 04.12.2017 Cubs plus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
45/2021 21.10.2021 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo

Stránky