Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
31/2018 31.05.2018 prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. Darovacia zmluva
14/2020 21.02.2020 Gymnázium Park mládeže, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012020
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
87/2013 22.11.2013 ZŠ Polianska 1 112.64€ Zmluva o výpožičke č. 24332013
1/2016 15.01.2016 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
89/2017 30.11.2017 KSC group s.r.o., Jenisejská 14, 04012 Košice Darovacia zmluva
82/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
17/2022 22.04.2022 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia Severská jazda zručnosti
8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o. 6600.00€ Zmluva o prenájme
63/2013 02.09.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 63/2013
31/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Gerlachovská 12-22
49/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001285
45/2019 09.05.2019 SME RODINA, Boris Kollár Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/2021 30.04.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
GRUNT-228/2004/PMPO 10.02.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. Zmluva o spolupráci
51/2011 30.01.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
64/2014 13.11.2014 Základná škola Hroncová 23, Košice Zmluva č. 64/2014

Stránky