Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
98/2019 10.12.2019 ZŠ Hroncova 23 Zmluva o poskytnutí dotácie
33/2022 08.08.2022 PD AUTOSPORT, o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie
4/2011 03.03.2011 Daniel Zmij A.V.S. Dohoda o skončení nájmu
72/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 13013.54€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
43/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov
63/2017 16.08.2017 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2008 10.02.2011 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o prenámje nebytových priestorov
23/2013 03.04.2013 Jozef DOBOŠ DOBCAR 24750.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA 23/2013
3/2015 05.02.2015 VERBENA KOŠICE s.r.o. Dohoda o skončení platnosti zmluvy
33/2017 15.05.2017 Ing. Monika Vajányiová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
22/2019 25.03.2019 ENVI – TRADE spol. s r. o Zmluva na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
7/2021 20.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
690929 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 225.74€ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
40/2012 21.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. 11.62€ Zmluva č. 23/2012 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
34/2014 08.07.2014 EkoOil - Slovakia s.r.o. Zmluva č. 34/2014
54/2016 21.10.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
46/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
31/2020 01.07.2020 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
46/2011 09.11.2011 4season s.r.o. 16992.67€ Zmluva o dielo
4/2014 10.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.31€ Zmluvu o výpožičke č. 4/2014
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
7/2018 14.02.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Zmluva o dielo č. 584/2018
100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“

Stránky