Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
59/2012 27.02.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA - Adventné trhy Košice - Sever 2012
58/2020 18.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o hmotnej núdzi
58/2019 14.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Polianska 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
58/2017 12.07.2017 Ing. Miroslav Košičan Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
58/2016 03.11.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2016001916
58/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
58/2012 29.11.2012 ICOS, a.s. Košice 7920.00€ Zmluva o dielo ZMLO č. 58/2012
57/2019 14.06.2019 OA Watsonova 61, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
57/2018 05.12.2018 JTB 9, s.r.o. Zmluva o dielo
57/2017 26.07.2017 Lekáreň IZIS s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov a stavby č. 57/2017
57/2016 03.11.2016 Peter Sarka Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom
57/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 57/2014
57/2013 31.07.2013 Bontonfilm a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná zmluva k ich užívaniu
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227
56/2017 27.06.2017 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
56/2016 31.10.2016 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v objekte Amfiteátra nachádzajúceho sa na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach
56/2015 13.11.2015 Mesto Košice 1.00€ Kúpna zmluva
56/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 56/2014
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
56/2012 27.11.2012 BAZZART občianske združenie Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
55/2022 29.12.2022 ČaSS spol. s r.o. Zmluva o dielo
55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
55/2019 10.06.2019 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Stránky