Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
8/2008 10.02.2011 PB Capital a.s. 271.80€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o. 6600.00€ Zmluva o prenájme
8/1992 10.02.2011 Jozef Gábor 11.95€ Nájomná zmluva
79/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva
79/2017 31.10.2017 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
79/2013 08.11.2013 Základná škola Polianska 1 103.45€ Zmluva o výpožičke č. 24322013
78/2017 31.10.2017 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
78/2013 08.11.2013 Špeciálna základná škola, Odborárska 2 199.19€ Zmluva o kratkodobom prenajme nebytovych priestorov 4/2013
7710019088 10.02.2011 Allianz 248.05€ Flotilova poistna zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
77/2013 08.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie Zmluva o spolupráci
76/2017 25.10.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 17/41051/663
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
76/2013 08.11.2013 Základná škola Hroncová 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
75/2017 13.10.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
75/2013 08.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 85.35€ Zmluva o výpožičke č. 252222013
74/2017 25.10.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017002129
74/2014 19.12.2014 Základná škola, Polianska 1, Košice 100.00€ Zmluva č. 74/2014
74/2013 08.11.2013 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
73/2019 22.08.2019 Divadlo Actor pod vežou Košice, o.z. Zmluva o spolupráci
73/2017 16.10.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
73/2013 11.11.2013 Mesto Košice 1.00€ Nájomná zmluva 73/2013
72/2019 31.07.2019 Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V

Stránky