Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
39/2011 19.09.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
39/2012 06.08.2012 Mesto Košice 1.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2012001717
39/2014 18.07.2014 K13- Košické kultúrne centrá, príspevková org. Zmluva č. 39/2014
39/2016 15.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o zaplatení Zvyšnej časti Kúpnej ceny za mobilné zariadenie
39/2017 15.05.2017 Ing. Ladislav Kuczik Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
39/2018 06.09.2018 Marián Gaj Darovacia zmluva
39/2019 12.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
39/98 10.02.2011 CompuGraph spol. s.r.o. 11088.00€ Zmluva o námje nebytových priestorov
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
4/2010 10.02.2011 CASSOVIAINFO Darovacia zmluva
4/2011 03.03.2011 Daniel Zmij A.V.S. Dohoda o skončení nájmu
4/2012 19.03.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
4/2013 01.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení Virtuálnej ústredne
4/2014 10.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.31€ Zmluvu o výpožičke č. 4/2014
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
4/2016 10.02.2016 Mesto Košice Nájomná zmluva č. 2016000208
4/2017 06.02.2017 Vojčík & Partners, s.r.o. Zmluva o poskytnutí právnych služieb
4/2018 21.02.2018 Aqua pro europe, a.s. Rámcová kúpna zmluva
4/2019 31.01.2019 JUDr. Martin Fabián- advokát Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci
4/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020
4/2021 14.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
40/2011 12.08.2011 Attila Boldi Zmluva o spolupráci č.40/2011

Stránky