Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť vzostupne IČO Cena Predmet
10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
61/2016 29.11.2016 ZIKRA s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní
7/2015 06.02.2015 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
104/2019 13.12.2019 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
8/2012 07.03.2012 Základná škola, Tomášikova 31, Košice 191.85€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252012012
74/2014 19.12.2014 Základná škola, Polianska 1, Košice 100.00€ Zmluva č. 74/2014
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
10/2012 07.03.2012 Základná škola, Polianska 1, Košice 193.94€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 24312012
6/2015 06.02.2015 Základná škola, Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
11/2012 06.03.2012 Základná škola, Hroncova 23, Košice 342.45€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 227 01 2012
11/2016 03.03.2016 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252072019
49/2020 29.10.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
63/2014 13.11.2014 Základná škola Tomášiková 31, Košice zmluva č. 63/2014
46/2019 17.05.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252102019
14/2019 12.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252062019
42/2022 27.10.2022 Základná škola Tomášikova 31 Zmluva o výpožičke
17/2019 12.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24332019
14/2016 03.03.2016 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
24/2019 27.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342019
102/2019 12.12.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
46/2020 29.10.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
12/2020 21.02.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. NZ24322020
47/2019 17.05.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352019

Stránky