Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 24312012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Základná škola, Polianska 1, Košice
Cena: 
193.94€
Číslo dokladu: 
10/2012
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 24312012, Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na účely zriadenia a prevádzkovania určených volebných miestností pre Voľby do NR SR 2012.