Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
16/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
47/2015 27.10.2015 PAPERA s. r. o. Rámcová kúpna zmluva
90/2013 18.10.2013 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Rámcová dohoda
37/2017 15.05.2017 Pavol Železník Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
8/2008 10.02.2011 PB Capital a.s. 271.80€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o. Nájomná zmluva
33/2022 08.08.2022 PD AUTOSPORT, o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie
40/2018 26.07.2018 PEMAS plus spol. s. r. o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky Nájomná zmluva
69/2017 12.09.2017 Peter Blišťan Darovacia zmluva
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
57/2016 03.11.2016 Peter Sarka Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom
10/2016 03.03.2016 PhDr. Eva Litavská Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber Kúpna zmluva
45/2012 14.09.2012 PLAYSYSTEM s.r.o 2721.42€ Zmluva o dielo Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12-14
2A/2012 03.02.2012 POLYGRA Košice spol. s r.o. 4458.84€ Kúpna zmluva - KONICA MINOLTA bizhub C220
53/2011 21.12.2011 PPT Consulting. s.r.o. 8000.00€ ZMLUVA O DIELO
48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s. Zmluva o grantovom účte
61/2017 27.07.2017 prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. Darovacia zmluva
31/2018 31.05.2018 prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. Darovacia zmluva
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
GRUNT-228/2004/PMPO 10.02.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. Zmluva o spolupráci
95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2018
12/2021 04.02.2021 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2021
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
3/2019 31.01.2019 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2019-2020

Stránky