Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
37/2013 31.05.2013 KOSIT a.s. 6872.32€ ZMLUVA O DIELO č. 354/2013
46/2012 04.07.2012 KOSIT a.s. 34.50€ DAROVACIA ZMLUVA - Kosit
28/2014 30.05.2014 Kosit a.s. ZMLUVA O DIELO č. 387/2014
38/2016 08.07.2016 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
7/2018 14.02.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Zmluva o dielo č. 584/2018
34/2019 09.04.2019 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
21/2018 17.05.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
53935/KE-2000 10.02.2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach 156.00€ Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
89/2017 30.11.2017 KSC group s.r.o., Jenisejská 14, 04012 Košice Darovacia zmluva
40/2013 26.06.2013 KULTOBIN, spol. s r. o. 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
44/2016 10.08.2016 Kupujúci: Emília Vranová Zmluva o kúpe predajného stánku
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
30/2013 27.01.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
57/2017 26.07.2017 Lekáreň IZIS s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov a stavby č. 57/2017
44/2019 30.04.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o. Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby
65/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o vysporiadaní technického zhodnotenia nehnuteľnosti
66/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o započítaní pohľadávok
15/2017 31.03.2017 Letecká vojenská nemocnica, a.s. Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o. 6600.00€ Zmluva o prenájme
23/2006 10.02.2011 Ľuboš Virág 13.28€ Zmluva o nájme pozemku
31/2022 29.07.2022 Lucia Takácsová Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša Kúpna zmluva
120 10.02.2011 M.Cup s.r.o. 39833.00€ Zmluva o dielo
38/2011 18.07.2011 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUV A O POŽIČIA VANÍ DVD NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIET ANIE

Stránky