Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Objednávky č. 115-136 od 20.7.2021 20.7.2021 29.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 114 zo dňa 16.7.2021 16.7.2021 23.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 111-113, zo dňa 1.7.2021 1.7.2021 09.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 106 -110, od 24.06.2021 - 25.06.2021 24.06.2021- 25.06.2021 02.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb 40/2021 30.06.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Faktúry jún 2021 jún 2021 30.06.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č.105 zo dňa 18.06.2021 18.06.2021 28.06.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č.8 k zmluve o zverení majetku mesta do správy 39/2021 24.06.2021 Mesto Košice
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania 38/2021 23.06.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Darovacia zmluva 37/2021 23.06.2021 Mária Kupečková
Objednávky č.99 - 104 od 10.6.2021 do 18.6.2021 10.6.2021 do 18.6.2021 18.06.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 97- č.98 od 1.6.2021 do 9.6.2021 1.6.2021 do 9.6.2021 09.06.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o dielo - číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/006 36/2021 04.06.2021 STRABAG s.r.o.
Faktúry máj 2021 máj/2021 31.05.2021 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2011 35/2021 28.05.2021 KAPA-PRESS s.r.o.
Objednávky č.90 - 96 od 17.05.2021 - 26.05.2021 17.05.2021-26.05.2021 26.05.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č. 1 k zmluve o odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 34/2021 25.05.2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Dodatok č. 1 k zmluve o odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 31/2021 25.05.2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Nájomná zmluva 32/2021 21.05.2021 Sylva Bubelíni
Objednávky č.83 - 89 od 06.05.2021 - 14.05.2021 06.05.2021 - 14.05.2021 14.05.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č.72-82 od 26.04.- 06.05.2021 26.04.2021- 06.05.2021 06.05.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry apríl 2021 apríl 2021 30.04.2021 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Zmluva o výpožičke 30/2021 30.04.2021 K 13- Košické kultúrne centrá
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 29/2021 30.04.2021 Medison s.r.o, Obchodná 16, Košice, 04011
Objednávky č. 61 – 71, 19.04.2021– 28.04.2021 19.04.2021-28.04.2021 28.04.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe

Stránky