Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
50/2016 04.10.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
19/2019 21.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
15. - 24.4.2013 24.04.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 15. - 24.4.2013
19.5.2022-27.5.2022 27.05.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 100-105, 19.5.2022- 27.5.2022
01/2016 29.01.2016 Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 Zoznam faktúr uhradených v 01/2016
november 2018 29.11.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2018
Faktúry 1.8. - 31.8.2012 31.08.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.8. - 31.8.2012
20.7.2021 29.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 115-136 od 20.7.2021
05/2015 02.06.2015 Zoznam faktúr uhradených v 05/2015 Zoznam faktúr uhradených v 05/2015
marec 2024 28.03.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2024
3/2018 02.02.2018 iMprove GROUP, s.r.o., Mlynárska 16, Košice Zmluva o poskytovaní služieb
60/2020 30.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o hmotnej núdzi
49/2014 04.09.2014 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva
05.06.2017 - 14.06.2017 14.06.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 44 - 49, 05.06. - 14.06.2017
095/2011 28.06.2011 Vaša Slovensko s.r.o. objednávka 95
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
4. 3. - 13. 3. 2014 13.03.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 4. 3. - 13. 3. 2014
15.11.2016 - 24.11.2016 24.11.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 118-123, 15.11.2016 - 24.11.2016
66/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o započítaní pohľadávok
32/2022 29.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
14/2016 03.03.2016 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
62/2018 09.01.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
06.08.2015- 14.08.2015 14.08.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č.64- 65, 06.08.2015- 14.08.2015
28/2008 10.02.2011 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o prenámje nebytových priestorov

Stránky