Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04
070/2011 05.05.2011 MIDAM s.r.o. Košice objednávka 70
1.7. - 31.7.2012 01.08.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.7. - 31.7.2012
29/2013 04.04.2013 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20. 04. 2005
47 / 2014 19.08.2014 Občianske združenie K-art 200.00€ Zmluva
48/2015 27.10.2015 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s. (ŠEVT a.s.) Rámcová zmluva č. VZ 61/2015
57/2016 03.11.2016 Peter Sarka Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom
76/2017 25.10.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 17/41051/663
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci
2/2021 12.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
89/2019 05.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526
16.03.2022- 21.03.2022 25.03.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 31 - 47, 16.03.2022- 21.03.2022
90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie
marec 2022 31.03.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2022
120 10.02.2011 M.Cup s.r.o. 39833.00€ Zmluva o dielo
201014 08.03.2011 Exekútorský úrad, jUDr. Husťák 40.55€ faktúra za uxekúciu 2011014
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
12.-20.04.2012 20.04.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 12.-20.04.2012
1.7. - 31.7.2013 05.08.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.7. - 31.7.2013
93/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda Čistiace potreby
28/2015 03.08.2015 Mesto Košice Dodatok k zmluve 28/2015
8.7.2016-17.7.2016 18.07.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 66-69, 8.7.2016-17.7.2016
06.07 - 14.07.2017 14.07.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 57 - 59, 06.07.-14.07.2017
13.08.2018 - 22. 08.2018 22.08.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 100 - 102, 13.08.2018 - 22.08.2018
september 2020 30.09.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2020

Stránky