Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
052/2011 19.04.2011 PLYNOMEX s.r.o Michalovce objednávka 52
44/2012 07.09.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 120.00€ Nájomná zmluva č. 1047/2012/CE
72/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 13013.54€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
16.9.-25.9.2014 25.09.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 16.9.- 25.9.2014
04.11.2015 - 13.11.2015 13.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 89-92, 04.11.2015 - 13.11.2015
65/2016 07.12.2016 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
30.10.2017-08.11.2017 08.11.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 99-106, 30.10.2017-08.11.2017
3/2019 31.01.2019 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2019-2020
97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
12.08.2020 - 21.08.2020 21.08.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 83-85, 12.08.2020 - 21.08.2020
8/2008 10.02.2011 PB Capital a.s. 271.80€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
29.10.2021 - 08.11.2021 08.11.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 180 - 189 od 29.10.2021 - 08.11.2021
5115138440 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 38.53€ ORANGE 5115138440
január 2023 31.01.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2023
2011038 28.06.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1548.33€ Faktúra 2011038
29/2012 31.05.2012 Ing. Jaroslav Polaček Darovacia zmluva - Polaček
52/2013 31.07.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 52/2013
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
5.9.2015-14.9.2015 14.09.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 72 -73, 5.9. 2015-14.9.2015
06.08.- 15.08.2016 16.08.2016 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 74-78 06.08.-15.08.2016
50/2017 15.08.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
48/2018 20.09.2018 MIDAM spol. s. r. o., Poľská 7, 04001 Košice Zmluva o dielo
august 2019 30.08.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2019
11.03.2020 -17.03.2020 20.03.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 25-30, 11.03.2020 -17.03.2020
137/NZ/NP/2010 10.02.2011 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 564.64€ Zmluva o nájme nebytových priestorov

Stránky