Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
37/2018 22.06.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Dodatok č 1. k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie
102/2013 02.01.2014 ZŠ Hroncova 23 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 102/2013
98/2019 10.12.2019 ZŠ Hroncova 23 Zmluva o poskytnutí dotácie
88/2013 22.11.2013 ZŠ Hroncova 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 02/2013/227
5/2014 10.03.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice 236.55€ Zmluvu o výpožičke č. 5/2014
78/2017 31.10.2017 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227
10/2014 21.03.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice 235.55€ Zmluvu o výpožičke č. 10/2014
24/2014 30.05.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2014/227
103/2013 02.01.2014 ZŠ Polianska 1 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 103/2013
87/2013 22.11.2013 ZŠ Polianska 1 112.64€ Zmluva o výpožičke č. 24332013
59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
53/2018 08.11.2018 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342018
12/2014 25.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 12/2014
25/2014 30.05.2014 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352014
6/2014 10.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 6/2014
4/2014 10.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.31€ Zmluvu o výpožičke č. 4/2014
104/2013 02.01.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 104/2013
79/2017 31.10.2017 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
75/2013 08.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 85.35€ Zmluva o výpožičke č. 252222013
85/2013 22.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 89.16€ Zmluva o výpožičke č. 252242013
52/2018 08.11.2018 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č.252232018
11/2014 24.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.21€ Zmluva č. 11/2014 ZŠ Tomášikova

Stránky