Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
26.3.2018-4.4.2018 04.04.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 34 - 41, 26.03.2018-04.04.2018
44/2019 30.04.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o. Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby
30.09.2020 - 09.10.2020 10.09.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 100 - 105, 30.09.2020 - 09.10.2020
55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
003/2011 03.01.2011 Rovder objednávka 3
4910431 19.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5448212
12032011 23.04.2011 DŠS - Dopr. škol. stredisko 30.40€ DŠS 12032011
090/2011 21.06.2011 REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec 163.48€ objednávka 90
47/2012 21.09.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
94/2013 04.12.2013 Mesto Košice 12000.00€ Príkazná zmluva č. 2013002702
58/2014 05.11.2014 Jozef Doboš DOBCAR Dodatok č.1
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
január 2017 31.01.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2017
90/2017 08.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava1 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve číslo 411007561
15/2019 12.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012019
31/2020 01.07.2020 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
16.7.2021 23.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 114 zo dňa 16.7.2021
48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o zduženej dodávke elektriny
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
11010291 18.04.2011 Gastrorekrea s.r.o. 893.99€ FA111010291
049/2011 03.05.2011 iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice objednávka 49
34/2012 18.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice Dohoda
63/2013 02.09.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 63/2013
40/2014 24.07.2014 Mesto Košice 5312.00€ Zmluva č. 40/2014 o nájme nehnuteľnosti
39/2015 08.10.2015 Marián Hominda – A.V.S. Dodatok k Zmluve č. 5/2011

Stránky