Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
apríl 2019 30.04.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2019
23/2012 06.02.2013 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C
7. 4- 13.4.2022 14.04.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.69-82, od 7. do 13.4.2022
04.12.2015-09.12.2015 11.12.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č.102-108, 04.12.2015-09.12.2015
39/2018 06.09.2018 Marián Gaj Darovacia zmluva
Objednávky 1.6.- 10.06.2012 08.06.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 1.6.- 10.06.2012
34/2021 25.05.2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Dodatok č. 1 k zmluve o odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
85/2017 04.12.2017 Cubs plus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
44/2020 29.10.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Zmluva o výpožičke
11.7. - 18.7.2014 18.07.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 11.7. - 18.7.2014
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
11.11.2019 - 20.11.2019 20.11.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č.156 . 170, 11.11.2019 - 20.11.2019
9/2016 30.09.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 9/2016
54/2019 21.05.2019 4Season s.r.o. Rámcová zmluva - stavebné práce
15/2022 02.06.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2022000981
3/2016 26.01.2016 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok č. 4 k poistnej zmluve
56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227
Objednávky 21. -31. august 2012 31.08.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 21. -31. august 2012
júl 2021 30.07.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2021
22.05.2015-29.05.2015 29.05.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 22.05.2015-29.05.2015
2/2018 02.02.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve č. A6885923 o poskytovaní verejných služieb
november 2020 30.11.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2020
21.8.- 28.8.2014 02.09.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 21.8.- 28.8.2014
25.05.2017-02.06.2017 05.06.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 39-43, 25.05.2017-02.06.2017

Stránky