Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2022 15.07.2022 Active life, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie
8/2016 26.02.2016 Galarmtech s.r.o. Servisná zmluva Galarmtech
59/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
42/2012 27.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skonceni zmluvy - Ondrej Slota - EKOSERVIS
33/2021 28.09.2021 9 plus s.r.o. Nájomná zmluva
27/2015 24.07.2015 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
31/2008 10.02.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny
10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
6.10.-15.10.2014 16.10.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 6.10.-15.10.2014
59/2017 12.07.2017 Ing. Vladimír Sedlák PhD Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
036/2011 18.04.2011 Adria s.r.o. objednávka 36
20/2020 29.03.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
15.12.2016-19.12.2016 19.12.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 138-153, 15.12.2016-19.12.2016
015/2011 22.02.2011 SLÁVIK objednávka 15
06.05.2019 - 15.05.2019 15.05.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 48-55, 06.05.2019 - 15.05.2019
35/2022 12.09.2022 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania
19.-28.3.2016 31.03.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 25-26 z 19.3.-28.3.2016
8/2019 08.02.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi
1.11. - 30.11.2012 03.12.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.11. - 30.11.2012
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie

Stránky