Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
76/2023 30.06.2023 Kosit, a.s. 36205214 1024.56€ Zber, odvoz a likvidáciu spáliteľného odpadu - júl, august, september 2023 z trhoviska Mier, Merkúr a ZOS
76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie Zmluva o spolupráci
76/2017 25.10.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 17/41051/663
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
76/2013 08.11.2013 Základná škola Hroncová 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227
75/2023 20.06.2023 OMEGA AEB s.r.o 36188786 100.00€ Fotografovanie turnaja v minigolfe 22.6.2023 v rámci podujatia Olympiáda mestských častí
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
75/2017 13.10.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
75/2014 19.12.2014 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
75/2013 08.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 85.35€ Zmluva o výpožičke č. 252222013
7494785854 02.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 224.00€ FA7494785854
7470755956 14.03.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ Faktúra za elektrinu
7437594205 29.07.2011 VSE Košice 1924.00€ Faktúra 7437594205
7410607872 11.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ FA7410607872
74/2023 14.06.2023 Milota Čarna - MILOTKA 17170117 600.00€ Prenájom minoglfového areálu a športového náčinia vrátanie občerstvenia pre účastníkov turnaja v minigolfe počas Olympiády mestských častí 2023
74/2019 04.09.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie č. 32/2019
74/2017 25.10.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017002129
74/2014 19.12.2014 Základná škola, Polianska 1, Košice 100.00€ Zmluva č. 74/2014
74/2013 08.11.2013 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
73/2023 12.06.2023 Profesia spol. s.r.o 35800861 118.80€ Zverejnenie pracovnej ponuky na pozíciu Opatrovateľ opatrovateľskej služby na portál Profesia.sk na dobu 1 mesiac
73/2019 22.08.2019 Divadlo Actor pod vežou Košice, o.z. Zmluva o spolupráci
73/2017 16.10.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
73/2014 19.12.2014 Základná škola, Hroncova 23, Košice 100.00€ Zmluva č.73/2014
73/2013 11.11.2013 Mesto Košice 1.00€ Nájomná zmluva 73/2013
7247086612 12.12.2011 VSE Košice 1252.54€ Faktúra 7247086612

Stránky