Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
10.6.2021 do 18.6.2021 18.06.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.99 - 104 od 10.6.2021 do 18.6.2021
10.7.--19.7.2013 19.07.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 10.7.--19.7.2013
10/2008 10.02.2011 Základná škola Polianska 1 286.00€ Zmluva o nájme
10/2011 05.05.2011 B-KOMPLEX s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011
10/2012 07.03.2012 Základná škola, Polianska 1, Košice 193.94€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 24312012
10/2013 01.02.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012
10/2014 30.10.2014 zoznam faktúr uhradených v 10/2014 faktúry 10/2014
10/2014 21.03.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice 235.55€ Zmluvu o výpožičke č. 10/2014
10/2015 16.03.2015 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
10/2015 30.10.2015 Zoznam faktúr uhradených v 10/2015 Zoznam faktúr uhradených v 10/2015
10/2016 03.03.2016 PhDr. Eva Litavská Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
10/2016 31.10.2016 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 10/2016
10/2017 15.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
10/2019 25.03.2019 Mesto Košice Dodatok č.6
10/2020 21.02.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 01/2020/227
10/2021 09.02.2021 ARTON s.r.o. Kúpna zmluva
10/2022 31.03.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
10/2024 15.01.2024 GALARMTECH s.r.o. 31727590 61.20€ Servisná činnosť pri prevádzke IP PTZ kamery
100/2011 28.06.2011 Zoltán Jakab, TACHMA Rekords Košice 100.00€ objednávka 100
100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“
100/2023 30.08.2023 Ing. Ján Juhás SoftComProg 17101620 574.00€ Dodanie materiálu: PC klávesnica, 2 x wireless myš, 27´´ monitor k PC, Antivírus Norton 360 na 10 zariadení/3 roky
10000266 30.12.2010 SoftComProg 148.00€ FA10000266
1002300213 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 6510.68€ TEHO Dodávka tepla
101/2011 30.06.2011 Ladislav Toth - SOUND Servis Mokrance 60.00€ objednávka 101

Stránky