Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
7.-16.3.2012 16.03.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 7.-16.3.2012
20.05. - 29.05.2013 29.05.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 20.05. - 29.05.2013
26/2014 30.05.2014 Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo Zmluva o dielo č. 27/13
23/2015 02.07.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 190 / § 52a / 2015 / ŠR
36/2016 28.06.2016 SoftComProg Zmeny a doplny - Zmluvy o službách vo výpočtovej technike
23.06. - 30.06.2017 30.06.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 54 - 56, 23.06.-30.06.2017
18.06.2018 - 27.06.2018 27.06.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 80 - 83, 18.06.2018 - 27.06.2018
31.07.2020-07.08.2020 07.08.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 77 - 82, 31.07.2020- 07.08.2020
69/2019 09.07.2019 Mesto Košice Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy
48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s. Zmluva o grantovom účte
12.1.2023 - 20.1.2023 20.01.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 3-18, 12.1.2023 - 20.1.2023
112582 17.02.2011 Toplight s.r.o. 117.12€ FA112582
025/2011 25.03.2011 Marco Car s.r.o. objednávka 25
1170007173 16.11.2011 Vaša Slovensko s.r.o. 6125.00€ Faktúra 1170007173
1.1. - 31.1.2013 05.02.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.1. - 31.1.2013
13/2014 27.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 13/2014
5/2015 06.02.2015 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
17/2016 04.03.2016 Správa DOMOV Košice, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2017 04.05.2017 Mesto Košice Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
05.04.2018-13.04.2018 13.04.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 42 - 45 05.04.-13.04.2018
03.02.2020 -12.02.2020 12.02.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 11-14, 03.02.2020 -12.02.2020
27.02.2019 - 08.03.2019 08.03.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 15-21, 27.02.2019 - 08.03.2019
máj/2021 31.05.2021 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2021
40/2022 27.10.2022 Základná škola Polianska 1 Zmluva o výpožičke
006/2011 21.01.2011 Petcar servis s.r.o. objednávka 6

Stránky