Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
013/2011 07.02.2011 Sound servis objednávka 13
017/2011 22.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1284.15€ objednávka 17
1170005775 26.08.2011 Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava 6126.15€ Faktúra 1170005775
62/2012 17.10.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
30. - 31.12.2013 31.12.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 30. - 31.12.2013
68/2014 20.11.2014 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04001 Zmluva č. 68/2014
1/2016 15.01.2016 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
8/2017 02.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o spolupráci
1/2018 26.01.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
03.01. 2020 – 10.01.2020 10.01.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.1 - 3, 03.01.2020 - 10.01.2020
24/2019 27.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342019
21/2021 19.03.2021 Štatistický úrad Lamačská cesta 3/C 840 05 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
7.7.2022 15.07.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 127 od 7.7.2022 do 7.7.2022
5/2009 10.02.2011 V-vital s.r.o. 28.25€ Nájomná zmluva
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
072/2011 30.05.2011 OMEGA AEB s.r.o. Štefánikova 6, Košice objednávka 72
38/2012 30.07.2012 Realita s.r.o. 670.00€ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.6.2012
14/2013 21.02.2013 VERBENA KOŠICE s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb - lekáreň Verbena 14/2013
48/2014 19.08.2014 Občianske združenie Domov v rodine 200.00€ Zmluva
51/2015 29.10.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 349/§52a/2015/ŠR
58/2016 03.11.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2016001916
16.10.2017-25.10.2017 25.10.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 93 - 98 16.10.-25.10.2017
11.12.-20.12.2018 20.12.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 151 - 158, 11.12 - 20.12.2018
3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie

Stránky