Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

3. etapa potravinovej pomoci sa skončila

Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice, koncom septembra rozdala jednotlivcom a rodinám, počas troch dní, 91 balíkov.

Potravinová pomoc sa tento rok ešte nekončí. Posledná tohtoročná etapa bude v novembri, o presných termínoch vás budeme včas informovať.

 

Košická Biela noc a Medzinárodný maratón mieru výrazne ovplyvnia organizáciu MHD. Pripravte sa na zmeny

KOŠICE: S prvým októbrovým víkendom sa v Košiciach spájajú dve veľké podujatia –Biela noc a Medzinárodný maratón mieru. Obidve výrazne zasiahnu do organizácie MHD, prvé zmeny nastanú už v sobotu.

V sobotu 30.9.2017 v čase 18.30 – 19:30 hodsa na Námestí Maratónu mieru uskutoční otvárací ceremoniál 94. ročníka Medzinárodného maratónu mieru, počas ktorého bude Námestie MM úplne uzavreté. Dotknuté linky MHD budú v tom čase odklonené nasledovne:

TS: Čermeľ opäť ožije svetlami, tancom a hudbou

Noc plnú pary, hudby, svetiel, akrobacie a tanca ponúka Košická detská historická železnica 30. septembra počas Noci svetiel. Netradičné nočné jazdy na trase Čermeľ – Vpred a späť si môžu cestujúci vychutnať od 19-tej až do polnoci. K pohodliu prispejú aj bezplatné návozy autobusmi Dopravného podniku mesta Košice z Námestia maratónu mieru na stanicu v Čermeli.

Stránky

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu

Mestská časť Košice – Sever podľa ust. § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zverejňuje zámer priameho prenájmu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na 1. poschodí v objekte Denného centra na ulici Obrancov mieru č. 2, 040 01 Košice. Cenové ponuky je možné predkladať v lehote do 01.11.2017.

Vyvesené dňa 17.10.2017

Zvesené dňa 02.11.2017

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu

Mestská časť Košice – Sever podľa ust. § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zverejňuje zámer priameho prenájmu oploteného areálu miniaturgolfového ihriska na Hornom Bankove v Košiciach, spolu s bufetom a výdajňou športových potrieb. Cenové ponuky je možné predkladať v lehote do 01.11.2017.

Vyvesené dňa 17.10.2017

Zvesené dňa 2.11.2017

Deratizácia - jeseň 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                                 
                                                            VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC
Oznámenie o začatí správneho konania
V súvislosti s priebežnými informáciami o premnožení hlodavcov, najmä potkanov vo
viacerých častiach mesta Košice, správny orgán z a č í n a v zmysle § 18 zák. č.

Stránky