Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 12. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

Oslava jubilantov

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas, však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca života. Jeden z takýchto dní bol aj včera 12.12.2017, kedy sme opäť oslávili životné jubileá seniorov našej Mestskej časti Košice – Sever. Na znak vďaky a úcty k nim sme pripravili program, ktorý uviedol Mgr. Martin Bolf svojimi slovami, ale aj básňami.

Pozvánka na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

13.  decembra  2017  (streda)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

Stránky