Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
16/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
13/2019 07.03.2019 Arcidiecézna charita Košice DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI č. 1 / 2018
65/2020 22.12.2020 Milota Čarna - MILOTKA, Bankov 1370/23, 040 01 Košice Nájomná zmluva
22/2007 10.02.2011 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Zmluva o výpožíčke
28/2012 07.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky č. 1/2012
92/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
44/2016 10.08.2016 Kupujúci: Emília Vranová Zmluva o kúpe predajného stánku
35/2018 07.06.2018 doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. Darovacia zmluva
20/2020 29.03.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
40/2011 12.08.2011 Attila Boldi Zmluva o spolupráci č.40/2011
13/2014 27.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 13/2014
6/2016 09.02.2016 iMprove Group, s.r.o. ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 2015006
93/2017 05.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
91/2019 15.11.2019 Východoslovenská distribučná , a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2019
25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022
81/2010 10.02.2011 Urad vlády slovenskej republiky 10058.76€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
35/2013 23.05.2013 Mária Fotulová 500.00€ DAROVACIA ZMLUVA 35/2013
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
58/2017 12.07.2017 Ing. Miroslav Košičan Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
49/2019 17.05.2019 Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2019
37/2021 23.06.2021 Mária Kupečková Darovacia zmluva
31/2008 10.02.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny
20/2012 25.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice DOHODA o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákon ov v znení neskorších predpisov
69/2014 21.11.2014 Slovak TREND s.r.o.,Buzulucka 4, Košice, 04020 Zmluva č.69/2014
24/2017 20.04.2017 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Stránky