Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť vzostupne Predmet
5/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
21/2012 27.04.2012 Milan Chmelan, Adlerova 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2012
65/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
37/2016 30.06.2016 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša Kúpna zmluva
5/2015 06.02.2015 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
82/2013 17.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva 82_2013
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
86/2017 29.11.2017 MV Building s.r.o.Štítova 1, 04001 Košice Darovacia zmluva
5/2007 10.02.2011 IVeS Zmluva o dielo
57/2016 03.11.2016 Peter Sarka Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom
3/2022 24.03.2022 Mesto Košice Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
29/2015 03.08.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. 29/2015
34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
44/2019 30.04.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o. Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby
8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
9/2017 07.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
40/2022 27.10.2022 Základná škola Polianska 1 Zmluva o výpožičke
48/2015 27.10.2015 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s. (ŠEVT a.s.) Rámcová zmluva č. VZ 61/2015
58/2020 18.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o hmotnej núdzi
24/2014 30.05.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2014/227
59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky